INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6. – 8. ROČNÍKU

Vážení rodiče žáků 6. – 8. ročníku,

v letošním školním roce již nebude umožněna osobní účast Vašich dětí ve výuce.

 • Žáci budou nadále vzděláváni distančně, prostřednictvím Bakalářů, služby G Suite a dalších dostupných prostředků (e-mail, Google Classroom, Google Meet, Messenger, WhatsApp a další).
 • Nadále trvá povinnost pracovat vzdáleně dle požadavků vyučujících, posílat zpětnou vazbu a být za to hodnocen.

Hodnocení výsledků žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází hodnocení výsledků:

 • z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 • Dne 14. 5. 2020 bude v Bakalářích zveřejněno hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí šk. roku 2019-20.

Školní jídelna

 • Od pondělí 25.5.2020 bude obnoven provoz školní jídelny.  

 • Vaše děti mohou odebírat obědy za cenu cizích strávníků.

 • POZOR ZMĚNA DOBY VÝDEJE:

 • Výdej bude probíhat od 10.00 do 10.45 hodin. 

 • K okénku je potřeba přistupovat jednotlivě v rozestupech 2 metry a v roušce.

 • Vzhledem k rostoucím cenám potravin a režijních nákladů je stanovena nová kalkulace za oběd pro cizí strávníky 74,- Kč.

 • Obědy si můžete nahlásit do středy 20. 5. 2020 do 13.00 hodin vedoucí školní jídelny p. Krulové.

 •  Tel.: 515 333 173 nebo e-mail:  krulovam@zsmiroslav.cz

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz