Informace k vydávání vysvědčení

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 8.00 do 8.45 hodin.

Mohou přijít všichni žáci společně.

Poté proběhne poslední zvonění žáků 9. ročníku.

Ti, kteří se neúčastnili výuky, musí přinést vyplněné čestné prohlášení. příloha_čestné_prohlášení