Dětské odpolední skupiny od 25. 5. 2020 – školní družina

Vážení rodiče,
v příloze je tiskopis k vyplnění – Záznamy o pobytu a propouštění účastníka dětské odpolední skupiny – školní družiny od 25. 5. 2020.

DOS-záznamy o pobytu a propouštění od 25.5.2020

Tento tiskopis je potřeba vyplnit a předat třídní učitelce v pondělí 25. 5. 2020.
Provoz školní družiny bude v jiném režimu, žáci budou v jednotlivých skupinkách ve třídách.
Prostudujte  pečlivě pokyny pro vyzvedávání dětí.
S pozdravem
Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy