Rodiče s dětmi uklízeli Miroslav

Ačkoliv počasí bylo příznivé a vše nasvědčovalo tomu, že dobrovolného úklidu měst a obcí v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se zúčastní velké množství nadšenců ochrany přírody, v Miroslavi tomu tak, bohužel, nebylo. Ale i ta hrstka účastníků akce „Rodiče s dětmi uklízejí Miroslav“ se vrhla do sbírání všeho, co do přírody nepatří. Cestou nás provázelo sluníčko a dobrá nálada. Dětem i dospělým prospěla celkem dlouhá procházka krásnou přírodou. Vyčistili jsme část města, ale především značnou část Markova kopce, odpad jsme stihli i vytřídit. Děkuji tedy všem, kteří přišli a pomáhali, p. Klejdusovi za pomoc při organizaci akce a doufám, že při dalším úklidu, tentokrát v dubnu, se opět setkáme v hojném počtu. Na děti, které se zúčastnily sobotního úklidu, čeká dnes odpoledne sladká odměna v cukrárně. Věřte mi, že si ji opravdu zaslouží.

Fotogalerie

 Mgr. Jana Pavlů

Logická olympiáda 2020

Vážení rodiče, milí žáci,logicka-olympiada-366x210rádi bychom Vás pozvali  k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V roce 2020 proběhne již 13. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce 2019 zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol z celé České republiky.

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování,
pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl
od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se
mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v
soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich
individuálních vloh.

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. září do 30. září 2020.

Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ, A1 a A2
probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí.
Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách,
zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Základní kolo pro
kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2020,
kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2020,
kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2020
kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2020
kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2020

NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10.9. platí nařízení nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení (budovy školy, školní jídelna, školní družina).
Opatření se netýká výuky ve třídách.
S pozdravem
Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

„Pro nás čisto“

SCAN0107Odpadky na cestě do školy, do práce, na výletě… Nebudeme lhostejní a půjdeme je společně uklidit i letos, v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“, která se koná v sobotu, 19.9.2020 pod názvem „Rodiče s dětmi uklízí Miroslav“. Sejdeme se v 9.00 hod. u budovy 1. stupně ZŠ a vybaveni pytli, rukavicemi a dobrou náladou vyrazíme do blízkého okolí Miroslavi, abychom alespoň částečně zbavili přírodu všeho, co do ní nepatří. Poté se sejdeme, přibližně kolem 12.00 hod., u zámeckého ohniště, kde pro všechny účastníky připravuje MěÚ Miroslav společné opékání špekáčků jako odměnu za píli a snahu pomáhat. MěÚ v Miroslavi zároveň zajišťuje i svoz nasbíraného odpadu do sběrného dvora, za což moc děkujeme, především p. Klejdusovi, který pomáhá zajišťovat hladký průběh celé akce.

Předem děkujeme všem, kteří nám znovu pomohou v boji s odpadem, máte náš vřelý dík a poklonu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale kdo vytrvá, zvítězí. Alespoň si budeme moci říci pro sebe – PRO NÁS ČISTO! Díky, že do toho jdete s námi!

Mgr. Jana Pavlů

Objednávání a odhlašování stravy po internetu: Bakaláři mezi rodinou a školou

 • Nová možnost odhlašování ve webové aplikaci Bakaláři:

V levém sloupci zvolíte záložku „Strava“, otevře se Vám karta Vašeho dítěte, zde již můžete odhlašovat.

 • Aplikace Vám umožní přístup odhlášky do 14.00 hodin na následující den. Můžete využívat i  jiné funkce, které tato služba nabízí.

 • „Strava“ je pouze ve webové aplikace Bakaláři mezi školou a rodinou, v mobilní aplikaci Bakaláři OnLine zatím ne.

 • www.strava.cz

 • Tel. 515 333 173

 • E-mail: krulovam@zsmiroslav.cz

 • Jak se přihlásíte do Strava.cz?

Po přihlášení do webaplikace Bakaláři, zvolíte v levém sloupci, záložku Strava.

 

 • Objednávka a odhlašování stravy. 

Záložka OBJEDNÁVKA STRAVY.

Strávníci jsou na obědy přihlášeni trvale. Pro odhlášení stravy vyberete den a zrušíte označení (fajfku) kliknutím do čtverečku vlevo před obědem. Podobným způsobem můžete odhlášený oběd označením čtverečku znovu přihlásit.

Každou změnu musíte ODESLAT!

Po odeslání objednávky se zobrazí hlášení v zeleném nebo červeném proužku, potvrzení uložení objednávky nebo odmítnutí objednávky. Tím je objednávka dokončena.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků na Městském úřadu v Miroslavi

boy-160168_1280V úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hodin budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni na Městském úřadu  v Miroslavi zástupci města, ředitelkou školy Mgr. Janou Kadlecovou, jejich třídními učitelkami Mgr. Kamilou Hanzelovou, Mgr. Helenou Šimšovou, Mgr. Ivanou Klímovou a vedoucí vychovatelkou Ladou Vostalovou.

POZOR ZMĚNA – AKCE SE PŘESOUVÁ DO KULTURNÍHO DOMU, ROUŠKA POVINNÁ !

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat. Ukončení bude v 9.40 hodin.

Podle vývoje epidemiologické situace se organizace slavnostního přivítání žáků 1. ročníku může změnit.

Zpět ve školních lavicích

Uplynulo přesně 48 školních dní, kdy se žáci 1. stupně navrátili zpět do školních lavic. A protože slovo koronavirus je v posledních měsících nejčastěji užívaným slovem, nemohlo toto téma žáky po návratu do školy minout. Každá třída pojala aktuální celosvětově probíranou tématiku po svém. 

V 2.A děti dramaticky ztvárnily pohádkový příběh „Jak zvítězit nad drakem Koronem“. Nedávno do našeho „českého království“ přiletěl drak Koron, který stihne během krátké chvíle nakazit mnoho lidí. Naštěstí děti z druhé třídy objevily pět účinných zbraních, jak nad Koronem vyzrát. Nejdůležitější zbraní každého rytíře je rouška, která může být doplněna o rukavice či brýle. Další zbraní je zůstat v bezpečí svého hradu. Třetí zbraní je dodržování dostatečného odstupu mezi rytíři. Časté mytí rukou je také účinné v boji proti drakovi. Čeho se však Koron bojí nejvíce, je desinfekce, proto je důležité dodržovat i tuto poslední zásadu. Při použití všech pěti zbraní, vítězství proti drakovi děti nemine!

2.B vymodelovala pomocí plastelíny molekuly viru Covid-19, které se začaly do celého světa šířit v prosinci roku 2019 z čínské provincie Wu-chan. Jde o virus, který pod mikroskopem svým tvarem připomíná sluneční korónu (korunu). Dále paní učitelka vystavila fotografie, na kterých jsou žáci zachyceni z období karantény. Na fotkách můžeme vidět děti během distančního vzdělávání.

Žáci 3.A se zamysleli na tím, co nám koronavirus dal a co vzal. Vytvořili tak stromy z rukou mapující pozitiva a negativa této nemoci. Následně vymysleli pohádkové příběhy s touto tematikou. Zpět ve školních lavicích 4

V paralelní třídě 3.B žáci výtvarně zachytili infekční nemoc Covid-19. Obrázky znázorňují, jak si děti Koronavirus představují. Někteří žáci obrázek někde zahlédli, pro někoho to mohla být zcela abstraktní představa.

4.B zhodnotila situace podobných způsobem jako žáci v 3.A. Zamysleli se nad tím, no nám domácí karanténa dala, ale taky vzala. Navzájem si sdíleli své pocity, zážitky a zkušenosti, snažili se o nich psát, výtvarně je ztvárnit. Většina z nich byla podobná. Negativně žáci vnímali domácí izolaci, omezený volný pohyb, nošení roušek, ztrátu kontaktu s kamarády, přerušení školní výuky, obavy z nákazy. Pozitivní na domácí izolaci bylo více volného času na hraní, domácí mazlíčky, aktivity s rodinou, procházky do přírody, více spánku. Radost jim přinášela i online výuka, protože se viděli se spolužáky a mohli si spolu popovídat. Pracovali s textem, který zachycuje pohled na domácí karanténu očima astronauta A. Feustela. V rámci domácí výuky hledali odpovědi na uložené otázky. Andrew Feustel přirovnal situaci, kdy lidé mají dodržovat karanténu a sociální odstup, k životu na oběžné dráze. Jejich úkolem bylo najít stejná základní pravidla, která platí jak na oběžné dráze, tak i na Zemi. Pozorným čtením nebylo těžké najít správné odpovědi. Zatímco ve vesmíru jde o bezpečí posádky, na Zemi je tou posádkou rodina, kterou potřebujeme mít v bezpečí domova. Bezpečí vesmírné lodi znamená tady na Zemi udržovat bezpečné místo, kde žijeme, být ve zdravém prostředí bez nebezpečných virů. Třetím základním pravidlem na oběžné dráze je splnění vesmírné mise. Je to poprvé, kdy svět prochází něčím podobným. Všichni jsme propojeni, jsme doslova na stejné lodi. A splnění mise je úkol pro všechny obyvatele na celém světě. Znamená to vyjít z téhle situace zdraví a šťastní a fungující jako tým. Abychom mohli pokračovat ve věcech, které jsme byli zvyklí dělat, pokračovat v našich životech. A ještě jedna rada na závěr. Pro astronauty na ISS bylo důležité naplánovat si každý den. I pro nás je to důležité. Naplánovat si den a úkoly pro domácí výuku rozvrhnout tak, abychom je v pohodě splnili a měli tak spoustu času na to, co nás baví.Zpět ve školních lavicích 8

V ostatních třídách prvního stupně si o této nemoci povídali. Hovořili o tom, co zažili, jaké to pro ně bylo a co jim pomáhalo celou situaci zvládnout.

Všem ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně sil v boji proti Koronaviru!

Za první stupeň sepsaly Mgr. Olga Široká a Mgr. Vladimíra Vančurová

Výuka na dálku

Když se 11. března zavřely školy kvůli pandemii virové choroby covid-19, netušili jsme (pedagogové, žáci ani rodiče), jak dlouho vše potrvá a co nás čeká. Začala tzv. distanční výuka, která se v naší škole rozběhla zadáváním úkolů přes náš komunikační systém bakaláři. Ovšem jak se situace vyvíjela, bylo zřejmé, že to nebude jen na chvíli a možná to nebude stačit. Stáli jsme před úplně novou situací, jak učit děti 1. stupně ZŠ na dálku? Po dvou týdnech usilovného IT samostudia, nastavování domácí techniky, zkoušení připojení a s podporou vedení naší školy se většině učitelek 1. stupně podařilo zahájit koncem března a začátkem dubna i online vyučování, kdy každý den, či jednou týdně učily své žáky ze svých domovů prostřednictvím videohovorů. Osvojili jsme si tak nové pojmy meet, skype, gmail, MIUČ, chat, sdílená obrazovka… Rodiče tuto možnost velmi přivítali, nastavili své počítače, internet, nainstalovali internetové verze učebnic, někdy sháněli i webkamery a sluchátka. Ne každý učitel i žák však má tyto možnosti, ale do výuky se zapojili všichni, ať už nosili své paní učitelce hotové úkoly na Výuka na dálku 4kontrolu, či docházeli na výuku osobně, při zachování všech hygienických pravidel. Díky vzájemné podpoře a komunikaci jsme toto nelehké období zvládli a směle jsme mohli 25. května nastoupit zpět do školy a navázat tak na učivo, které jsme v době nepřítomnosti žáčků ve škole probrali. Nástup zpět do školy byl dobrovolný a pro rizikové skupiny nedoporučený, většina žáků do školy nastoupila a těm, kteří jsou stále v distanční výuce se naše paní učitelky věnují i nadále. Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří s námi spolupracovali – byli jste a jste SKVĚLÍ!

za učitelky 1. stupně Mgr. Jana Benešová

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

v souladu s aktualizovaným usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 (aktualizace k 27. 5. 2020) je  od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím

 • Socializační aktivity.

 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 • S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.

 • Docházka není povinná.

 • Distanční výuka bude i nadále jako hlavní součást vzdělávání zachována.

 • Stravování bohužel nejsme schopni z důvodu složitých preventivních opatření zajistit.

 • Všechny důležité organizační a hygienické pokyny najdete níže a je nutné s nimi detailně seznámit i Vaše děti.

 • Při prvním vstupu žáka do školy předkládá žák učiteli podepsané “Čestné prohlášení” příloha_čestné_prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Vyjádření zájmu o docházku je nutné nahlásit prostřednictvím ANKETY nejpozději do pondělí 1. 6. 2020. Vyberte jednu z možností.

a) Můj syn/dcera se BUDE účastnit výuky od 8. 6. 2020

b) Můj syn/dcera se NEBUDE účastnit výuky od 8. 6. 2020

 • Docházka bude evidovaná a absence bude vyřizována podle školního řádu prostřednictvím Bakalářů.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ ANKETY - Návod k vyplnění ankety

 • Informaci o probíhajících anketách uvidíte po přihlášení do  Webové aplikace v počítači na úvodní straně v obdélníku Upozornění.

 • Kliknete na odkaz nevyplněné ankety nebo v hlavní nabídce zvolte Ankety a Vyplňování anket.

 • Vidíte název ankety, popis, počet otázek a termín, do kdy je možné na anketní otázky odpovědět.
  Kliknutím na „tužku“ v pravém horním rohu začnete s vyplňováním.

 • Nejprve se zobrazí text na Úvod. Po přečtení klikněte na tlačítko Dále nebo (Strana 1).
  Zobrazí se otázky včetně možných způsobů odpovědi.

 • Po zodpovězení otázek opět klikněte na tlačítko Dále nebo (Závěr) a anketu uložte Uložit (v dolní části vlevo).

ORGANIZACE VÝUKY

 • Konzultace budou probíhat v každém ročníku 1 krát týdně v uvedený den

Pondělí 8.6. 9.A, B – žáci, kteří se neúčastní přijímacích zkoušek
Úterý 9. 6. 8.A,B
Středa 10. 6.  7.A, B, C
Čtvrtek 11. 6. 6.A, B
Pondělí 15.6. 9.A, B
Úterý 16. 6. 8.A,B
Středa 17. 6.  7.A, B, C
Čtvrtek 18. 6. 6.A, B
Pondělí 22.6.  9.A, B
Úterý 23.6. 8.A, B
Středa 24. 6. 7.A, B, C
Čtvrtek 25. 6.  6.A, B

 • Podrobné informace Vám sdělíme až po vyhodnocení ankety ve středu 3. 6. 2020.

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Cesta do školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 • Dodržení odstupů 2 metry.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

 •  Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník – třídní učitel.

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • 3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsané přiložené “Čestné prohlášení”. příloha_čestné_prohlášení

 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.   

 • Pokud nemáte možnost tisku, je možno tiskopis vyzvednout ve škole po předchozí tel. domluvě.

Děkujeme za trpělivost a podporu

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

Dětské odpolední skupiny od 25. 5. 2020 – školní družina

Vážení rodiče,
v příloze je tiskopis k vyplnění – Záznamy o pobytu a propouštění účastníka dětské odpolední skupiny – školní družiny od 25. 5. 2020.

DOS-záznamy o pobytu a propouštění od 25.5.2020

Tento tiskopis je potřeba vyplnit a předat třídní učitelce v pondělí 25. 5. 2020.
Provoz školní družiny bude v jiném režimu, žáci budou v jednotlivých skupinkách ve třídách.
Prostudujte  pečlivě pokyny pro vyzvedávání dětí.
S pozdravem
Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Poděkování

1Velké poděkování patří městu Miroslav za dodání 150 kusů ochranných roušek pro zaměstnance ZŠ Miroslav a 50 kusů pro naše žáky. Dále p. Ing. Petru Hráčkovi za výrobu 30 ochranných štítů pro paní kuchařky ve školní jídelně v DPS Miroslav a v MŠ Pastelka, pro paní učitelky 1. stupně, paní vychovatelky a paní asistentky, které nastupují od 25. 5. 2020, aby zajistily výuku žáků 1.- 5. ročníku a dětské odpolední skupiny.

Vaší pomoci si velice vážíme.

Mgr. Jana Kadlecová

INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY K OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • spaghetti-3547078_1920 (1)Od pondělí 25. 5. 2020 bude obnoven provoz školní jídelny.  

 • POZOR ZMĚNA DOBY VÝDEJE:

 • Výdej obědů bude probíhat od 10.00 do 10.45 hodin. 

 • K okénku je potřeba přistupovat jednotlivě v rozestupech 2 metry a v roušce.

 • Vzhledem k rostoucím cenám potravin a režijních nákladů je stanovena nová kalkulace za oběd pro cizí strávníky  74,- Kč.

 • Obědy si můžete nahlásit do středy 20. 5. 2020 do 13.00 hodin u vedoucí školní jídelny p. Krulové.

 •  Tel.: 515 333 173 nebo e-mail: krulovam@zsmiroslav.cz