Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku 16.1.2015

V pátek 16. ledna 2015 se uskutečnil v budově l. stupně základní školy zápis dětí do l. ročníku pro školní rok 2015-2016. Rodiče s dětmi přicházeli k zápisu do l. třídy v době od 14 do 17 hodin. Zápisu předcházely schůzky s rodiči budoucích prvňáčků v mateřských školách na ulici Husova a Malinovského, kterých se zúčastnily p.uč. Mgr. Irena Náhlíková a PaedDr. Jaromíra Svobodová. Rodiče byli informování o průběhu zápisu, diskutovali o školní zralosti a připravenosti budoucích prvňáčku do školy. Rodiče měli možnost zvážit také odklad školní docházky.

K zápisu se dostavilo 39 dětí.  Všechny děti byly zapsány do 1. ročníku. Po loňském odkladu přijde 10 dětí. Do prvních tříd na naší škole nastoupí celkem 49 dětí.

PaedDr. Jaromíra Svobodová

Zápis dětí do 1. třídy

V pátek 17.1. 2014 odpoledne přišlo 44 budoucích prvňáčků na naší školu k zápisu . Bylo zapsáno 37 dětí, z toho bylo již pět dětí po odkladu. Nově zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě 7 rodičů. Zápisu předcházely schůzky v mateřských školách, kde byli rodiče informováni o průběhu přijetí na základní školu. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si vybavení tříd a pracovat na interaktivních tabulích. Na naši školu přišli k zápisu děti i z okolních obcí Dolenic, Damnic, Kadova, Našiměřic, Miroslavských Knínic a také Troskotovic. 004 011