Předškolák 2019

P1040303Jarní kurz pro předškoláky pod názvem „Škola plná pohybu“ probíhal i v letošním školním roce od února do dubna. Zúčastnilo se ho přes dvě desítky dětí z místních MŠ i z okolí.

Cílem kurzu bylo seznámit děti s předstihem se školním  prostředím, pomocí hry rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start ve škole, připravit děti k zápisu, odhalit a napravit případné drobné nedostatky a poradit, jak učení a školu zvládnout v klidu a pohodě – a to vše pomocí pohybu a speciálních cvičení.

Naše heslo zní: My se školy nebojíme, na školu se připravíme . . .

S poděkováním za příjemně strávené chvíle s dětmi Olga Široká a Nina Balážová, speciální pedagožky ZŠ Miroslav.

KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018

I v letošním školním roce probíhal na jaře kurz pro předškoláky nazvaný ŠKOLA PLNÁP1020894 POHYBU.  Od února do dubna se pod vedením spec. pedagoga Mgr. Olgy Široké připravovaly na školní docházku dvě desítky dětí z MŠ. Kurz byl zaměřen zejména na grafomotoriku (přípravu na psaní). Pomocí her a pohybu si děti procvičovaly zrakové a sluchové vnímání a paměť, prostorovou a pravolevou orientaci, rozvíjely matematickou představivost, sebeobsluhu, koncentraci a pozornost. V neposlední řadě byla součásti kurzu i skupinová a individuální logopedie na odstranění vad řeči. Cílem bylo připravit co nejvíce dětí na úspěšný start ve škole.