Pythagoriáda – školní kolo

V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 29 žáků z 5. – 8. ročníku s tímto umístěním:

5. ročník :

 1. Jiří Šmíd -5.A
 2. Anežka Němcová – 5.A
 3. Lenka Ryšavá – 5.A

6. ročník:

 1. Ondřej Kadlec – 6.A
 2. Nikol Bystrianská – 6.A a Antonie Michalová – 6.B
 3. Benjamin Drzymala – 6.A

7. ročník:

 1. Martin Sova – 7.B
 2. Radka Kiselová – 7.A
 3. Richard Polášek – 7.B

8. ročník

 1. Miroslav Novotný – 8.B
 2. Jiří Počarovský – 8.B a Lucie Řiháčková – 8.C
 3. Karolína Kloudová – 8.B

Do okresního kola postupují Jiří Šmíd, Anežka Němcová,Ondřej Kadlec a Miroslav Novotný.

Všem zúčastněným počtářům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

Mgr.Jana Kadlecová

Okresní kolo Matematické olympiády 5. a 9. ročníku

20170124_075434se konalo v úterý 24. ledna 2017. Naši školu reprentovali  čtyři žáci za doprovodu p.uč. Maiové a vrátili se s těmito výsledky:

Kategorie Z5

3. místo – Simona Kacetlová 5.A

4. místo – Anežka Němcová 5.A

8. místo – Františka Sedláčková 5.A

Kategorie Z9

6. místo – Michal Dohnal 9.A

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štestí do dalších soutěží.

Mgr.Jana Kadlecová

Vedrovická Lískulka

Ve středu 22. června  se žáci I. stupně naší školy zúčastnili matematické olympiády Lískulka pořádané MŠ a ZŠ Vedrovice.  Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle ročníku. Letos naší školu reprezentovalo 10 žáků s těmito výsledky:

1. kategorie

6. místo – Daniel Dvořák – 1.A

2. kategorie

1. místo – Sára Kadlecová– 2.A

8. místo – Lenka Počarovská – 2.B

3. kategorie

2. místo – Radka Sovová – 3.B

8. místo – Eliška Flekáčová – 3.A

4. kategorie

1. místo – Jiří Šmíd – 4.

17. Simona Kacetlová – 4.

5. kategorie

1. místo – Ondřej Kadlec – 5.A

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Vyhodnocení matematických soutěží

Vyhodnocení matematických soutěží 20. června 2016

V letošním školním roce opět proběhly na naší škole 4 matematické soutěže.

1. Matematická olympiáda  - ve školním kole žáci řeší celkem 6 náročných úloh, úspěšným řešitelem se stává žák se 4 a více správnými výsledky. V okresním kole se úspěšní řešitelé kola školního umístili s nádhernými výsledky:

2. místo – Ondřej Kadlec – 5.A

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A  a Jiří Počarovský – 7.B

4. místo – Michal Dohnal – 8.A

2. Pythagoriáda  je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma  a matematika Pythagora. Žáci řeší během 60 minut 15 zajímavých úloh, úspěšným řešitelem se stává žák s 10 a více správnými výsledky. V  letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 34 žáků z 5. – 8.ročníku, do okresního kola jich postoupilo 8 s vynikajícím umístěním:

2. místo – Ondřej Kadlec a Denisa Kalčíková – 5.A, Miroslav Novotný – 7.B

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

4. místo – Radek Svoboda – 5.B

5. místo – Radka Kiselová – 6.A, Jiří počarovský – 7.B a Michal Dohnal – 8.A

3. Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se  této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic. Na naší škole se zapojilo 150 žáků ve čtyřech věkových kategoriích od 2. do 9. ročníku a v hodnocení za okres Znojmo se nejúspěšnější umístili takto.

2. místo – Radka Sovová – 3.B

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

4. místo – Lenka Počarovská – 2.B

6. místo – Denisa Kalčíková – 5.A

11. místo – Michal Dohnal – 8.A

4. Pangea patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos podruhé zapojilo 58 žáků 4. – 9. ročníku, mezi nejúspěšnější patří tito žáci: Šmíd Jiří – 4.A, Kadlec Ondřej – 5.A, Skalník Jan – 6.B, Počarovský Jiří – 7.B, Dohnal Michal-8.A a Ryšavá Eliška – 9.B.

Všem řešitelům  děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jana Kadlecová

Pythagoriáda 6.- 8. ročník 2016 – okresní kolo

Ve středu 25.5. se konalo okresní kolo Pythagoriády 6. – 8. ročníku  ve Znojmě. Naší školu reprezentovali 4 žáci s tímto umístěním:

6.ročník

5. místo – Radka Kiselová – 6.A

7. ročník

2. místo – Miroslav Novotný – 7.B

5. místo – Jiří Počarovský – 7.B

8. ročník

5. místo – Michal Dohnal – 8.A

Našim počtářům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za vyučující matematiky

Mgr. Jana Kadlecová

Matematický klokan – vyhodnocení v rámci okresu Znojmo 2016

Kategorie Cvrček

2. místo – Radka Sovová – 3.B

4. místo – Lenka Počarovská – 2.B

Kategorie Klokánek

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

6. místo – Denisa Kalčíková – 5.A

Kategorie Kadet

11. místo  – Michal Dohnal – 8.A

K dosaženému úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Mgr. Jana Kadlecová

Pythagoriáda 2016 – školní kolo

- je tradiční matematická soutěž nazvaná podle starověkého řeckého filozofa, astronoma  a matematika Pythagora.

V  letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 17 žáků z 6. – 8. ročníku s tímto umístěním:

6. ročník :

 1. Radka Kiselová -6.A
 2. Barbora Dostálová – 6.A a Martin Sova – 6.B
 3. Richard Polášek – 6.B

7. ročník:

 1. Jiří Počarovský – 7.B
 2. Miroslav Novotný a Tomáš Losík – 7.B
 3. Karolína Kloudová – 7.B  Lucie Řiháčková – 7.C

8. ročník:

 1. Michal Dohnal – 8.A
 2. Tomáš Číhal – 8.A
 3. Denisa Bieliková – 8.A

Do okresního kola postupují Radka Kiselová a Michal Dohnal.

Všem zúčastněným počtářům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Kadlecová

Matematická olympiáda 2016

Žáci řeší celkem 6 náročných úloh, úspěšným řešitelem se stává žák se 4 a více správnými výsledky. O pořádí a případné účasti v okresním kole rozhoduje i úroveň vypracování a popis postupu řešení.

Úspěšní řešitelé školního kola a pozvaní do kola okresního, které se bude konalo 15.4.:

Radka Kiselová . 6.A, Martin Sova – 6.B, Karolína Kloudová – 7.B, Tomáš Losík – 7.B, Miroslav Novotný – 7.B, Jiří Počarovský – 7.B, Lucie Říháčková – 7.C, Jana Tesařová – 7.C a Michal Dohnal – 8.A.

Výsledky okresního kola:

3. místo – Jiří Počarovský 7.B

4. místo – Michal Dohnal 8.A

Úspěšní řešitelé

Martin Sova- 6.B, Radka Kiselová- 6.A, Lucie Řiháčková – 7.C.

Všem řešitelům  děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Okresní kolo Pythagoriády – 5. ročník

Ve středu 23.3.se konalo ve Znojmě okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Naši školu reprezentovali 4 žáci, kteří byli úspěšnými řešiteli školního kola:

 1. Vilém Bednařík 5.A – 14b
 2. Denisa Kalčíková a Ondřej Kadlec 5.A – 13b
 3. Radek Svoboda – 5.B – 11b

Z okresního kola přijeli se skvělými výsledky:

2. místo – Ondřej Kadlec a Denisa Kalčíková -14b

3. místo – Vilém Bednařík  – 13b

4. místo – Radek Svoboda – 12b

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích.

 

Matematický klokan

klokanNa naší škole se soutěže zúčastnilo 150žáků ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 

 1. Radka Sovová – 3.B  – 84b.
 2. Lenka Počarovská  2.B – 82b.
 3. Natálie Nováková 2.B – 66b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník)

 1.  Vilém Bednařík  5.A – 110b
 2. Denisa Kalčíková 5.A – 105b
 3. Ondřej Kadlec 5.A – 101b

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník)

 1. Jana Tesařová 7.C – 80b
 2. Tomáš Losík 7.B – 78b
 3. Martin Sova 6.B – 70b

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 33 řešitelů

 1. Michal Dohnal 8.A – 76b
 2. Eliška Ryšavá – 9.B – 68b
 3. Dominik Čaněk – 9.A – 59b

Všem „Klokanům“  děkujeme za účast a brzy očekávejte vyhodnocení v rámci okresu.

Vyučující matematiky

Pangea

pangea- patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos podruhé zapojilo 58 žáků.

Více o této soutěži najdete na http://www.pangea-edu.cz/soutez/pangea.html

4. ročník

 1. Šmíd Jiří – 71%
 2. Demková Sára – 48%
 3. Kacetlová Simona – 48%

5.ročník

 1. Ondřej Kadlec – 5.A – 48%
 2. Dominik Pelech – 5.B – 43%
 3. Svoboda Radek – 5.B – 41%

6. ročník

 1. Skalník Jan – 6.B – 70%
 2. Muška Jan – 6.B – 67%
 3. Sova Martin – 6.B – 62%

7. ročník

 1. Počarovský Jiří -7.B – 83%
 2. Tesařová Jana – 7.C – 66%
 3. Řiháčková Lucie – 7.C – 61%

8. ročník

 1. Dohnal Michal 8.A – 61%
 2. Bieliková Denisa 8.A -58%
 3. Vančurová Michaela 8.B – 79%

9. ročník

 1. Ryšavá Eliška 9.B – 55%
 2. Kratochvíl Tomáš  9.B – 40%
 3. Barborák Antonín – 9.A – 34%

Gratulujeme k úspěchu:)))

Vyučující matematiky

Okresní kolo Matematické olympiády – 5. roč.

IMG_20160119_082211Ve školním kole žáci řeší celkem 6 náročných úloh, úspěšným řešitelem se stává žák se 4 a více správnými výsledky. O pořádí a případné účasti v okresním kole rozhoduje i úroveň vypracování a popis postupu řešení.

Úspěšní řešitelé školního kola a pozvaní do kola okresního, které se konalo 19.1. ve Znojmě:

Vilém Bednařík – 5.A, Ondřej Kadlec – 5.A, Denisa Kalčíková – 5.A

Výsledky okresního kola:

2. místo – Ondřej Kadlec – 5.A

3. místo – Vilém Bednařík – 5.A

9. místo – Denisa Kalčíková – 5.A

Všem řešitelům děkujeme za vynaloženou námahu, vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu v okresním kole.

Mgr. Jana Kadlecová

Matematická olympiáda Lískulka

Ve středu 17. června  se žáci I. stupně naší školy zúčastnili matematické olympiády Lískulka pořádané MŠ a ZŠ Vedrovice.  Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle ročníku. Letos naší školu reprezentovalo 10 žáků s těmito výsledky:

1. kategorie

2. místo – Vojtěch Kopeček – 1.A

3. místo – Natálie Pavlů – 1.B

2. kategorie

3. místo – Radka Sovová – 2.B

11. místo – Jan Kudláček  2.A

3. kategorie

4. místo – Jiří Šmíd – 3.A

12. místo – Kryštof Stašek – 3.A

4. kategorie

1. místo – Ondřej Kadlec – 4.A

14. Dominik Pelech – 4.B

5. kategorie

4. místo – Radka Kiselová – 5.A

6. místo – Martin Sova – 5.B

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Okresní kolo Pythagoriády

se konalo ve středu 13. května 2015 ve Znojmě.

3. místo v kategorii 5. ročník  – Radka Kiselová  – 5.A

7. místo v kategorii 6. ročník –Miroslav Novotný  – 6.B

Všem řešitelům  děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jana Kadlecová

Na výsledky všech matematických soutěží se můžete podívat zde.

Matematické soutěže

Žáci I. a II. stupně se během měsíce února a března  zúčastnili celkem čtyř různých matematických soutěží. Pod odkazy níže nebo v záložce Výuka/Matematika/Matematické soutěže  naleznete kompletní výsledky.

 1. Matematická olympiáda   mat
 2. Pangea
 3. Matematický klokan
 4. Pythagoriáda
 5. Okresní kolo Matematické olympiády
 6. Finálové kolo soutěže Pangea
 7. Matematický klokan – vyhodnocení v rámci okresu Znojmo

Mladým nadějným matematikům děkujeme za jejich účast a přejeme mnoho dalších úspěchů v reprezentaci školy na okresních kolech.

Ve pátek 10.4.2015 proběhne o velké přestávce slavností vyhodnocení a ocenění vítězů. Konkrétní informace se včas dozvíte.

Mgr. Jana Kadlecová

Matematické soutěžě I. a II. stupně

Žáci I. i II. stupně ZŠ se zapojili do matematických soutěží Pythagoriáda, Klokan a Matematická olympiáda.mat

Pythagoriáda

Školního kola matematické soutěže pro žáky 5. – 8. ročníku se zúčastnilo 70 žáků. V okresním kole ve Znojmě úspěšně reprezentovali školu dva chlapci 5. ročníku:

Miroslav Novotný 4. místo

Jiří Počarovský 6. místo

Žáky připravovaly paní učitelky Mgr. Jana Benešová a Mgr. Veronika Vráblíková.

Matematická soutěž Klokan – celorepubliková soutěž

Soutěže se zúčastnili 162 žáci ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 45 řešitelů

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Ondřej Kadlec 3.A  – 77b.

2. Denisa Kalčíková 3.A -  75b.

3. Vilém Bednařík 3.A -  74b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 44 řešitelé

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Klára Němcová 5.B -  101

2. Jan Počarovský 4.B  – 100

3. Emma Bednaříková 5.A -  96

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník) 31 řešitel

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Andrea Příhodová 7.B -  63

2. Tomáš Kratochvíl 7.B -  63

3. Michal Dohnal 6.A -  58

4. Kristýna Skočovská 7.B -  57

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 42 řešitelé

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1.Karolína Hanzelová 8.A -  71

2.Michaela Švejdíková 8.C -  61

3.Kateřina Veselá 8.C -  50

3. Tereza Kiselová 8.B  -  50

V rámci okresu Znojmo bylo hodnoceno v každé kategorii kolem 1 000 žáků, zde jsou uvedeny nejlepší umístění žáků naší školy:

Cvrček: O. Kadlec 6., D. Kalčíková 16., V. Bednařík 17. místo.

Klokánek: K. Němcová 11., Jan Počarovský 14., E. Bednaříková 22. místo.

Benjamin: T. Kratochvíl a A. Příhodová, oba 52. místo.

Kadet: K. Hanzelová 19., M. Švejdíková 49. místo.

Matematická olympiáda – okresní kolo ve Znojmě

Okresního kola matematické olympiády se zúčastnily:

Emma Bednaříková z 5.A třídy, skončila na 8. místě. Dále dvě dívky 7. ročníku, Klára Stixová byla na 6. a Andrea Příhodová na 8. místě

Obě dívky na soutěž připravovala Mgr. Jarmila Maiová.

R. Salát