Jednodenní exkurze žáků VII. – IX. ročníku do Vídně

IMG_0370Dne 13. prosince 2017 zavítala 49 členná skupina žáků naší školy na předvánoční exkurzi do hlavního města na Dunaji – do Vídně.

Naším cílem byla návštěva rakouského vojenského historického muzea ARSENAL WIEN, jenž sídlí v rozsáhlém komplexu vídeňského Arsenalu. Součástí této expozice je i venkovní galerie, kde jsou vystaveny dělové historické hlavně a starší kanóny.

Vnitřní výstavní prostory jsou rozděleny tématicky a chronologicky od počátku XVI. století – po vypuknutí I. světové války, jejímuž vzniku předcházel předvečer sarajevského atentátu.

Žáci tak měli možnost zhlédnout expozice, v nichž jsou obsaženy zbraně a výzbroj středověkých válečníků včetně jejich uniforem, bojových zástav a vyznamenání. Na stěnách jednotlivých rozlehlých sálů byly umístěny nástěnné olejomalby zachycující výjevy z rozhodujících válečných scén včetně památné bitvy na Bílé hoře v roce 1620, jenž pro náš národ znamenala počátek téměř třísetleté habsburské nadvlády. V dalších částech expozice zaujaly žáky zbraně tureckých oblehatelů Vídně v XVII. století, jejich výzbroj i uniformy, stejně jako zájem mnohých žáků upoutala doba napoleonských válek včetně zbraní, uniforem i historických portrétů jejich aktérů.

Opomenout nelze ani významné české vojevůdce – např. Albrechta z Valdštejna, rakouského generála Laudona i samotné panovnice tehdejší mocné rakousko – uherské monarchie – Marie Terezie.

Vzhledem k časové ose programu jsme prohlídku muzea zakončili a přemístili jsme se na návštěvu největšího vánočního trhu před budovou hlavní městské radnice, tedy Weihnachtsmarktu na Rathausplatzu přímo v samém centru Vídně. Tento rozsáhlý trh s nepřeberným množství lákavých lahůdek i více než stovkou stánků nabízejících vánoční dekorace, ozdoby, tradiční rukodělné výrobky, sklářské, keramické či řezbářské výrobky je fascinující nejen pro gurmánské návštěvníky, ale i pro obdivovatele kouzelné a neopakovatelné vánoční atmosféry, z níž již na nás dýchal předvečer nejkrásnějšího svátku v roce – Štědrého dne.

Právě v tomto adventním čase by měli mít lidé k sobě blíž, než je tomu v každodenním životě. Přejme si tedy nejen pro nás a naše nejbližší rodinné příslušníky, ale i pro všechny lidi dobré vůle:

kéž jsou letošní vánoční svátky bohaté nejen na dárky, ale především na úsměv, pohlazení a lásku. Nechť v srdcích každého z nás zažehnou teplo lidského vlídného slova i porozumění. Bylo by zajisté nádherné vědět, že tu nejsme sami, že i do našich srdcí, životů a snů, přišli nejvěrnější a trvalí přátelé:

LÁSKA – VÍRA – NADĚJE – ZDRAVÍ a MÍR

Mgr. Vladislava Smékalová

Vůně Vánoc v Doškové chalupě

IMG_2645V úterý 12.12. navštívily oba čtvrté ročníky Doškovou chalupu v nedalekých Petrovicích. Přivítala nás paní starostka Irena Závišková v kostýmu venkovské ženy minulého století a pozvala nás dovnitř. Po krátkém úvodním slově o historii chalupy, o doškách, o zimě  a zvycích, které dříve lidé na venkově v době adventu i Vánoc dodržovali, byly pro děti připraveny čtyři dílničky přímo v prostorách doškové chalupy.  Přišli za námi ještě „dvě tetičky“ a „strýc“, kteří s námi louskali oříšky, psali pohlednice husím brkem namáčeným v kalamáři, vyráběli vytlačované perníky a krájeli jablíčka na křížaly. Nakonec nás pohostili vánočkou s hrnečkem čaje. Čistotu domácnosti přišla zkontrolovat Lucie, a protože byla chalupa před Vánoci vzorně uklizena, každý byl Lucií pomoučen. Petrovická došková chalupa je ukázkou dříve běžného obydlí domkařů a jednou z mála dochovaných památek lidové architektury na Znojemsku. Obytné místnosti jsou malé a stavěné převážně z nepálených cihel „vepřovic“. Stáří domu se odhaduje na 160 let. Hliněná chalupa se střechou ze žitné slámy je památkově chráněna od konce 60. let 20. století.  Dnes je v majetku obce, která se o ni řádně stará a pro veřejnost i školy pořádá krásné programy. Nádherně jsme se vánočně naladili a moc se nám tam líbilo. Děkujeme.

Mgr. Jana Benešová

Exkurze 1.ročníku do VIDA Brno

DSC_0013Dostáváte rádi akční dárky?

Letošní prvňáčci takový dostali. Byla to vstupenka do zábavného vědeckého parku VIDA.

12. října jsme se vydali objevovat a zkoumat.

Na ploše téměř 5 000m2 je umístěno přes 170 interaktivních exponátů. Stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

Samostatná část Dětské science centrum je věnováno dětem od 2 do 6 let.

Tady se žáci okamžitě rozběhli a začali si to užívat.

Objevovali, osahávali, zkoušeli, bavili se.

VIDA! to jsem nevěděl.

Další překvapení na žáky čekalo na výstavě mechanických loutek a strojků CIRKUS MECHANIKUS.

Stisknutím tlačítka nebo roztočením kličky přivedli mechanické loutky k životu. Pozorovali, jak ozubená kola, páčky a řemenice rozpohybovaly loutky.

Byl to báječný den plný zážitků a všichni jsme si ho užili.

Mgr. Helena Klejdusová

Exkurze na poštu

IMG_20170926_092656Pošta je služba, která zajišťuje korespondenci listovních zásilek, rozesílání balíků, převody peněz
a třeba i vydávání známek – to každý ví. Jak se ale zajistí, aby dopis nebo balík přišel na určené místo? Jak ten dopravní systém funguje?
Žáci a žákyně 3. ročníků a speciálních tříd se tedy v úterý 26. září vydali se svými třídními učitelkami to zjistit přímo na jednu z největších pošt, která je zároveň největší třídírnou balíků
a listovních zásilek v republice.
Systém, který třídí poštu, byl nazván jako „obří chobotnice“, do kterého denně nacpou několik desítek tisíc zásilek, a ona je dokáže roztřídit do všech cílových pošt. Celý systém je rozložen
do dvou pater obrovské budovy. V přízemí se třídí rozměrné balíky, v patře mechanizace rozděluje listovní zásilky. Za jediný den jsou schopni zaměstnanci tohoto pracoviště přepravit pomocí strojů jeden a půl milionu zásilek.
Za doprovodu dvou sympatických, milých a vstřícných pracovníků, jsme měli možnost vše vidět
na vlastní oči a udělat si tak představu o dlouhé cestě dopisu od schránky v místě, kde byl podán, přes „chobotnici“, až po místo určení.

Mgr. Miloslava Růžičková

Exkurze 4. ročníku do Anthroposu

Anthropos (3)Žáci a žákyně obou tříd 4.A a 4.B v měsíci září navštívili  brněnský  Anthropos. Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo soustředit nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin.  Před deseti lety bylo muzeum modernizováno a podstatně rozšířeno. Dnes je to moderní muzeum pravěku, přináší i interaktivní prezentace díky audiovizuální technice a je obohaceno řadou rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů, neandrtálců i jejich fascinující schopnost přežít v tehdejších drsných podmínkách Evropy. Navštívili jsme všechny expozice, včetně výstavy obrazů Zdeňka Buriana. Moc jsme si muzeum užili, viz foto:).

Mgr. Jana Benešová

 

Exkurze žáků 9. roč. do Planetária Brno

Planetárium (2)V úterý 19.9. jeli žáci z 9.tříd na exkurzi do planetária v Brně. Po příjezdu na Kraví horu navštívili atrakce v okolí hvězdárny a vzápětí se přesunuli do samotného planetária. Po usazení se v pohodlných sklápěcích křeslech ve velkém sále se všichni ocitli pod hvězdnou oblohou a začali naslouchat výkladu o hvězdách, planetách, souhvězdích, jež můžeme každou noc vidět nad našimi hlavami. Následovalo promítání filmu s názvem Cesta za miliardou hvězd, který všem rozšířil poznatky o naší Galaxii. Z exkurze se vrátila spousta nadšenců pro astronomii.

Žáci 9.B

Exkurze žáků 7. ročníku do Centropenu Dačice

Centropen (3)Dne 19. září 2017 navštívili žáci sedmých ročníků naší školy v rámci slohového vyučování: Popis pracovního postupu v předmětu český jazyk prostory největšího výrobce psacích prostředků nejen evropského, ale i světového formátu, jímž je firma CENTROPEN DAČICE, a.s.

Měli tak jedinečnou možnost seznámit se s procesem výroby jak fixů, tak i dalších psacích pomůcek. Chlapci a děvčata prošli během své exkurze výrobní prostory v doprovodu průvodce, který je současně svým odborným výkladem seznamoval s jednotlivými fázemi výroby těchto popisovačů. Umožnil jim navštívit nejdůležitější výrobní haly, v nichž sledovali vznik fixů od prvopočátku jejich výroby.

Viděli tak vstřikovací halu, v níž se lisuje pětice hlavních komponentů ke kompletaci fixů a dalších popisovačů. Celá zdejší výroba je plně automatizovaná. Na správný chod robotických zařízení dohlíží pouze několik odborně zaškolených dělníků, kteří bedlivě kontrolují správný chod zařízení a bezporuchovost strojů.

Naši žáci se měli možnost seznámit v jednotlivých výrobních sektorech s dalšími fázemi výrobního procesu, např. navíjení vláken, jejich tvrzení žhavou pryskyřicí, modelování a lisování náplní do fixů včetně automatické výroby různých profilů a průměrů hrotů. Na automatických linkách probíhalo samozřejmě kompletování fixů nebo dalších popisovačů, jejich potiskování a finální fáze- kompletování fixů včetně jejich třídění do sad. O tom, že Centropen Dačice expeduje svoje výrobky do celého světa, svědčily potisky pro jednotlivé zahraniční zadavatele: mísí se na nich latinka, japonština, čínština, ruština, ale i názvy různých exotických zemí i světadílů.

Centropen je ryze moderní a velkoplošnou továrnou, již řídí členové akciové společnosti, v jejímž čele stojí syn původního zakladatele zdejší továrny.

Chlapci a děvčata se také dozvěděli několik zajímavostí z historie této továrny. Datum jejího založení je 27. srpen 1940 a oba zakladatelé – zdejší dačičtí občané – si kladli za cíl výrobu plnicích per. Zatímco v 60.tých letech minulého století vyráběla továrna ročně 2 370 000 plnicích per a 70 druhů dalších produktů ročně, usilovalo vedení tehdejší továrny o vývoj stále dokonalejších výrobků a současně o zvyšování produkce nejen za rok, ale i denně. V tomto desetiletí tak zde vzniklo první pero s vyměnitelnou bombičkou s inkoustem a bylo určeno hlavně pro žáky základních škol.

Ve II. polovině 60.tých let vznikl v Japonsku nový psací prostředek – popisovač, známý pod zkratkou „ fix.“ Z dětských popisovačů se postupně vyvinula řada dalších výrobků – např. linery, rollery, permanentní popisovače atd.

V roce 1997 se stal Centropen Dačice světovým monopolním výrobcem foukacích fixů a počet zaměstnanců v té době čítal nejvyšší počet v historii firmy: 628 lidí. Od té doby počet zaměstnanců klesá díky moderním technologiím při výrobě produktů a současně stoupá počet vyrobených kusů výrobků za rok.

V roce 2012 bylo dosaženo historicky nejvyššího počtu vyrobených psacích prostředků – 258 milionů za rok. Firma v témže roce uvedla na trh převratnou novinku: TORNADO COOL, při jejíž výrobě bylo poprvé v historii použito měkčeného gumového úchytu pro snadnější držení při psaní.

Zájem žáků o tuto výrobu fixů a ostatních popisovačů byl během jejich návštěvy v Centropenu opravdu velký a prohlídka této plně automatizované a roboticky řízené továrny posunula jejich obzory zase výš.

Naše poděkování patří celému vedení této továrny, které nám tuto jedinečnou exkurzi i zážitky umožnilo.

Mgr. Vladislava Smékalová