VŮNĚ VÁNOC V DOŠKOVÉ CHALOUPCE

P1030350Poslední prosincový týden školního roku se vydaly obě druhé třídy do Petrovic do Doškové chalupy nasávat vánoční atmosféru. Převlečené tetičky a strýc pro ně připravili krásný školní pořad o tom, jaké zvyky a tradice doprovázely adventní a vánoční čas v dávných dobách. Děti se dozvěděly, jak chudé a skromné Vánoce tehdy lidé slavili. Porovnávaly výzdobu vánočního stromečku a vánočních dárků s těmi dnešními. Radost a nadšení v nich vyvolaly připravené dílničky, ve kterých si mohly vyzkoušet činnosti, které byly s vánočním časem spojené. Pekly perníky vlastnoručně vyrobené vtlačováním těsta do starých dřevěných forem. Louskaly několik druhů oříšků do ošatky a krájely jablíčka na sušené křížaly. Zkoušely také psát pohlednice husím brkem namáčeným v kalamáři. Na závěr je čekalo malé pohoštění v podobě vánočky a čaje. A překvapení. Zatímco se děti posilňovaly na cestu domů, objevila se ve světnici bíle zahalená postava, která kontrolovala, zda je čistě uklizeno a neválí se nikde prach. Než se stačily z toho překvapení vzpamatovat, tak je Lucie v bílém pomoučila na tvářích. Dopoledne uběhlo jako voda. Domů si vezly kromě nových zážitků i kouzlo starobylých Vánoc.

                                                                            Žáci a paní učitelky 2.A a 2.B

ADVENTNÍ ČAS v 5.B

IMG_20171215_115807Adventní čas v 5.B trávili žáci nejen povídáním o vánočních zvycích a tradicích u nás a ve světě. Společně jsme se díky projektům, které žáci zpracovávali, podívali, jak se slaví Vánoce třeba v Africe nebo v Austrálii. Projekty o podnebných pásech nám umožnily nahlédnout do tropických deštných lesů, savan a pouští za papoušky a leguány , ale i do polárního podnebného pásu za tučňáky a ledními medvědy. Stihli jsme vyrobit i roztodivné vánoční ozdoby na vánoční stromek z recyklovatelných materiálů a nesmím zapomenout ani na výborné bramborové saláty, které žáci vyráběli doma sami pod přísným dozorem rodičů či prarodičů, aby si natrénovali správný pracovní postup do hodiny slohu. Nezapomněli jsme ani na pohyb a v hodinách tělesné výchovy jsme pilně trénovali na turnaj ve vybíjené. Poslední společné chvíle roku 2017 prožijeme ještě učením v „pyžamech“ a třešničkou na dortu bude vánoční besídka, kde se rozloučíme jen na pár dnů. Uvidíme se až v novém roce a proto i Vám přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný celý blížící se rok 2018.

Mgr. Jana Pavlů a třída 5.B

Vůně Vánoc v Doškové chalupě

IMG_2645V úterý 12.12. navštívily oba čtvrté ročníky Doškovou chalupu v nedalekých Petrovicích. Přivítala nás paní starostka Irena Závišková v kostýmu venkovské ženy minulého století a pozvala nás dovnitř. Po krátkém úvodním slově o historii chalupy, o doškách, o zimě  a zvycích, které dříve lidé na venkově v době adventu i Vánoc dodržovali, byly pro děti připraveny čtyři dílničky přímo v prostorách doškové chalupy.  Přišli za námi ještě „dvě tetičky“ a „strýc“, kteří s námi louskali oříšky, psali pohlednice husím brkem namáčeným v kalamáři, vyráběli vytlačované perníky a krájeli jablíčka na křížaly. Nakonec nás pohostili vánočkou s hrnečkem čaje. Čistotu domácnosti přišla zkontrolovat Lucie, a protože byla chalupa před Vánoci vzorně uklizena, každý byl Lucií pomoučen. Petrovická došková chalupa je ukázkou dříve běžného obydlí domkařů a jednou z mála dochovaných památek lidové architektury na Znojemsku. Obytné místnosti jsou malé a stavěné převážně z nepálených cihel „vepřovic“. Stáří domu se odhaduje na 160 let. Hliněná chalupa se střechou ze žitné slámy je památkově chráněna od konce 60. let 20. století.  Dnes je v majetku obce, která se o ni řádně stará a pro veřejnost i školy pořádá krásné programy. Nádherně jsme se vánočně naladili a moc se nám tam líbilo. Děkujeme.

Mgr. Jana Benešová

VÁNOČNÍ BUBNOVÁNÍ

P1030274Netradiční hodinu hudební výchovy zažili zájemci 2., 4., 5., 7. a 9. ročníku v pondělí 11. prosince. Ve velké tělocvičně se žáci zúčastnili kreativního bubnování na africké bubny Djembe pod vedením lídra bubenické kapely Jumping Drums Ivo Batouška.

Zábavným způsobem uvedl žáky do světa rytmů a bubnů, naučil základní noty a tvorbu vlastních rytmů. Humorně laděný pořad udělal radost všem – pobavili jsme se, poučili a rozšířili všeobecný rozhled. Možná z nás budou i bubeníci . . .

Za žáky a paní učitelky Mgr. Olga Široká

Vánoční koncert Petra Bende

IMG_0547Již po šesté se uskutečnil 29.11.2017 v kulturním domě koncert Petra Bende , kde kromě zpěvákovy kapely účinkovala i cimbálová hudba a pěvecký sboreček při ZŠ „Princezny“. Děvčata se zhostila tohoto úkolu velmi dobře a v zaplněném sále roztleskala několikrát publikum. S kapelou PB a s cimbálkou zazpívali 7 písní s vánoční tematikou. Všem účinkujícím žákyním ZŠ patří poděkování za vynikající reprezentaci naší školy.

L. Schlesingerová

Vánoční zpívání na schodech

20141219_110432Před odchodem na dlouho očekávané vánoční prázdniny se všichni žáci 2. stupně naší školy shromáždili ve vestibulu a na přilehlém schodišti a za doprovodu Oty Vlčka na kytaru a Erika Meisla na housle zazpívali několik koled. Tím jsme ještě umocnili atmosféru Vánoc a ukončili tak výuku v tomto kalendářním roce.

Více ve fotogalerii

SOUTĚŽ O NEJDELŠÍ VÁNOČNÍ ŘETĚZ

20141203_122805Ve čtvrtek 4. 12. 2014 byla ve 12 hodin ukončena soutěž, kterou vyhlásil školní parlament.

Určitě jste zvědaví, jak vše dopadlo.

Naším řetězem bychom mohli vyznačit trasu dlouhou 1227 m.

Hodnotili jsme nejen délku, ale i originalitu.

Za 1. stupeň na 1. místě skončila  5.A třída, která zhotovila řetěz o délce 104 m a 20 cm a zároveň třídy praktické 1.P a 2.P.

Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže s velkou vervou. Řetězy o délce přes 119 m slepili žáci 6.B- 119 m a 80 cm, 8.B 120 m, 6.C- 123 m, 9.A.- 124 m.

Myslíme si, že odměnu si zaslouží všichni žáci, kteří se zapojili, protože byli i tací, kteří na společném díle nespolupracovali.

Všichni se nyní můžeme kochat našimi výtvory při procházení společných prostor- chodeb naší školy.

Část řetězu bude použita i k výzdobě kulturního domu při “ Vánočním stromu řemesel “ pořádaným SVČ Miroslav.   Více ve fotogalerii

Mgr. Radka Holcrová