Adaptační dny 6. ročníku 2018

IMG_4843

Když jsme se 3. září ve třídě poprvé potkali,

všichni jsme se navzájem neznali.

O týden později nám bylo hej,

užili jsme si pestrý herní rej.

Nakreslit květ – bylo hned,

ale doplnit společné zájmy – to nebyl med!

S míčem jsme to zvládli hravě,

frisbee nám všem utkví v hlavě.

Postavit věž bylo prima,

byla u toho i psina.

Super hero z nás byli,

mnohé zkušenosti jsme nabyli.

Adaptační dny,

to se hrály hry,

aktivity byly nej

a všem je nám teď hej.

Sluníčko nám svítilo

a všem se to líbilo.

 

Žáci 6. ročníku

Adaptační dny pro žáky 6. ročníku

Adaptační dny jsou určeny pro žáky 6. ročníku a jsou součástí výuky . Slouží k usnadnění přechodu na druhý stupeň, k seznámení žáků a utváření nového kolektivu.děti

Budou probíhat v těchto dnech:

  • 6.A – úterý 9.9.
  • 6.B – středa 10.9.
  • 6.C – čtvrtek 11.9.
  • všechny 6.třídy – pátek 12.9.

Adaptační dny – program