Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku v Kulturním domě v Miroslavi

boy-160168_1280Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni v Kulturním domě v Miroslavi starostou města Ing. Martinem Plechatým, místostarostou města Mgr. Svatoslavem Ryšavým, ředitelkou školy Mgr. Janou Kadlecovou, svými třídními učitelkami Mgr. Irenou Náhlíkovou, Mgr. Janou Benešovou, paní asistentkou Kateřinou Křečkovou a vedoucí vychovatelkou Ladou Vostalovou.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat.

Ukončení bude v 9.40 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku 2022_23 pro žáky přípravné třídy, 2. – 9. ročníku

  • chalkboard-1264200_1920Zahájení školního roku 2022-23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 do 9.40 hodin.
  • Žáci se dostaví do svých tříd, kde se svými třídními učiteli zahájí nový školní rok.
  • Žáci 6. ročníku se shromáždí na školním dvoře, v případě deště v šatnách, kde počkají na své nové třídní učitele.

Červen ŠD

Poslední měsíc ve školním roce jsme si opravdu užili. Sluníčko nám přálo, a proto jsme většinu času trávili venku. Navštívili jsme Miroslavské hasiče, kteří pro nás měli nachystaný hezký program, za který velice děkujeme. Při putování za zvířátky jsme navštívilismart Agrodružstvo Miroslav, zaměstnancům děkujeme za prohlídku a poučný výklad. Malovali jsme ne jen na chodník, soutěžili v různých disciplínách, upekli jsme si přívěsky. Zašli jsme si na zmrzlinu a na ledovou tříšť. Nezapomněli jsme tatínkům nachystat překvapení ke dni otců.  Užili si hudební odpoledne, plné tance, hádanek, zpěvu a sladkého melounu. Těšíme se na nový školní rok.

 Děti a vychovatelky ŠD

Sportovní den

DSCN1821Je to tradiční aktivita na závěr školního roku, komu by se chtělo sedět ve školních lavicích, když venku je krásně a sportovat na fotbalovém hřišti se nedá každý den. Všichni se těší a dokonce některé týmy trénují! A tak není divu, že i letos se vydařil! Sluníčkem, nadšením, pohodou, férovým přístupem.

A kdo nakonec vyhrál? No přece všichni!

Fotografie

Tentokrát na téma „bylinky“

Bylinky již mnoho let patří do života lidí. Často rostou přímo v divoké přírodě a díky tomu jsou i snadno dostupné. Samozřejmě je však dnes můžeme i pěstovat na svých zahrádkách neboIMG_1864 zakoupit v obchodě. Byliny se užívají nejen ke konzumaci, ale také na různé obklady či koupele. Můžeme z nich vařit čaje i je přidávat do pokrmů. Na co vše bylinky působí, které z nich patří mezi ty nejznámější a jaké způsoby jejich uchovávání známe, se vydali zjistit naši prvňáčci do Suchohrdel u Miroslavi, kde sídlí společnost Bylinky s.r.o. Průvodcem bylinkového světa od semínka až po hotovou bylinku se nám stal pan Souček, který provázel děti po celé rozlehlém skleníkovém areálu a vysvětloval jim, co je třeba všechno udělat proto, aby ze semínka vyrostla chutná a voňavá bylinka, která po zabalení putuje do obchodních řetězců, kde si ji mohou zakoupit i lidé, kteří nemají možnost si ji vypěstovat na svých zahrádkách. Že je zde pěstování bylinek zcela biologické, tedy bez chemie,  bylo pro nás všechny velkým překvapením. Neváhali jsme proto cestou kolem jednotlivých druhů bylinek nejenom přivonět, ale také ihned ochutnat. To byla dobrota! Dokonce jsme si odnesli i pár bylinek domů, třeba pro přípravu zdravé svačinky do školy.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Byli jsme se pochlubit

Konec prvního školního roku se kvapem blíží a naše letošní prvňáčky čeká jejich první velké a opravdové vysvědčení. Pochlubí se určitě doma, babičkám, dědečků, tetám i strýčkům.IMG_1773 Nezapomínají však ani na své bývalé paní učitelky z MŠ Sluníčko a MŠ Pastelka. Mají toho tolik, s čím by se jim chtěli opět svěřit a co by jim všechno potřebovali sdělit. Už umí číst, psát, bravurně počítat a těch společných zážitků ze školních lavic a na výletech, co společně prožili! Školkové paní učitelky je vždy rády vyslechnou, popovídají si s nimi, ale také zavzpomínají na to, co spolu ve školce tropili a vyváděli. Školkové děti, pod vedením svých zkušených učitelek, si pro školáky připravily perfektní program a vynikající občerstvení. Letos jsme do mateřských školek zavítali dokonce dvakrát a pokud to bude jen malinko možné, zajistíme si návštěvu i jako druháci. Tentokrát však bude návštěva ryze pracovní, protože jsme se domluvili, alespoň v MŠ Sluníčko, na společném plnění úkolů v projektu Recyklohraní a Prototýpci rostou v Miroslavi. Na spolupráci se už teď moc těšíme!

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Expedice za syslími rodinkami

Představte si, že se nacházíte na nádherné louce miroslavského letiště. Najednou uslyšíte jemné, ale výrazné písknutí. Podíváte se kolem sebe, ale nic nevidíte. Uděláte pár kroků a znovuIMG_1832 písknutí, za ním další a další. Zastavíte se, zpozorníte a při dalším písknutí zaměříte pozornost kousek od sebe na drobného nehybného tvora v trávě. Chvilku na sebe nedůvěřivě koukáte, no a ve zlomku sekundy ten neznámý tvor udělá pár hbitých krůčků a zmizí v tmavé chodbě pod zemí. Měli jste ohromné štěstí, potkali jste sysla obecného. Syslů je stále méně a pozorovat je je stále vzácnější. My jsme dokonce měli možnost si sysla i pohladit a dozvědět se o něm a jeho životě hodně zajímavostí. Lokalita miroslavských kopců je jednou z mála v celé ČR, která se může pochlubit tak vzácnými obyvateli ze zvířecí říše. Před sedmdesáti lety žili sysli téměř na každé mezi. Lidé je tenkrát hubili jako škůdce. Začali více kosit louky, méně pásli koně, používali více chemikálií, rozorávali meze a zakládali pole o stále větších rozlohách. Dnes patří sysli k ohroženým druhům, proto si važme toho, že je tady u nás máme a můžeme, alespoň z dálky, pozorovat jejich roztomilé panáčkování a skotačení.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Květen ŠD

V květnu nám přálo počasí a proto jsme většinu času trávili venku. Sportovali jsme, hráli různéIMG_20220503_130920 hry, navštívili dopravní hřiště, chodili na procházky a také jsme si něco vyrobili. Přichystali jsme dárky pro maminky ke dni matek. Tvořili jsme z pryskyřice, malovali zámek a také erb města. Bylo toho opravdu hodně.

smart

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání – 2022/2023 / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи: Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022, 13 – 14 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Miroslav, hlavní budova

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Miroslavi dne/дата 3. 6. 2022

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání česko-ukrajinsky:  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání česko-ukrajinsky

Žádost o odklad školní docházky česko-ukrajinsky:   Žádost o odklad česko-ukrajinsky  

Oznámení o výsledku zápisu do ZŠ 22_23: Oznámení o výsledku zápisu do ZŠ 22_23

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Policii České republiky Jihomoravského kraje ve Znojmě

1654086591715 (1)Ve čtvrtek 26. května 2022 se žáci 4. A jeli podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Policii České republiky Jihomoravského kraje ve Znojmě.

Prohlédli si techniku, výzbroj i výstroj. Představili se zde například policisté z obvodního oddělení, dopravní policisté, cizinecká policie, kriminalističtí technici, speciální pořádková jednotka, policejní potápěči, pyrotechnici, zásahová jednotka.

Zajímavé byly ukázky výcviku a zákroku psovodů. Nejvíce žáky zaujaly ukázky policistů na koních.

Mgr. Zdeňka Novotná

 Fotogalerie