Plavecký výcvik čtvrtých tříd

V pátek 28.01.2022 žáci zakončili výuku plavání v Městských lázních Znojmo. Plavci byli oceněni mokrým vysvědčením, ve kterých převažovali delfíni. Počáteční neplavci se stali alespoň želvičkami, za což jim náleží velká pochvala. Naučili se plavat a nebát se vody. Závodu1640014429931 v plavání se, bohužel, zúčastnila jen třída 4.B, z důvodu karantény třídy 4.A. Jednalo se tedy jen o třídní závod, ve kterém zvítězila Veronika Vodáková. Povinného plaveckého výcviku se v dalším turnusu zúčastní tentokrát i žáci pátých ročníků. Přejeme jim hodně krásných chvil při skotačení v bazénu a už teď se určitě všichni žáci  těší na teplé letní počasí, aby si mohli to, co se při hodinách plavání naučili i vyzkoušet na našem miroslavském koupališti nebo kdekoliv jinde, třeba i na prázdninové dovolené spolu s rodiči, kteří se o ně nemusí už tolik bát, pokud budou převážnou část dne trávit potápěním a řáděním ve vodě.

Fotogalerie

Za třídy 4.A a 4.B

Lucie Pavlů

Výroba didaktických pomůcek

Co jsou didaktické pomůcky? Všelijaké pomůcky, které usnadní žákům zapamatování nebo pochopení učiva. Lze je použít v jakémkoliv předmětu nebo k jakékoliv denní činnosti, kterou chceme dítě naučit.IMG_7554

Žáci čtvrtého ročníku vyrobili boty k zavazování tkaniček. Na fotkách lze vidět, jak si měřili své síly se speciálními kleštěmi, které tvořily do bot otvory na tkaničky. Samozřejmě jsem jim pomáhala. :-)

IMG_7543Žákyně šestého ročníku se zaměřily na matematické didaktické pomůcky. Vyvářely pomůcky k násobilkám, aritmetickým počtům, zlomkům, geodesku či pomůcku k převodu jednotek. Kluci se zaměřili na čas – vytvářeli zajímavé hodiny, některé spojené i ze zeměpisem (také k učení světového času). Děti se tak mohou učit krásně určování času u analogových hodin. Ručičky se otáčí! Takže naše hodiny jsou funkční.

Osmý ročník se zaměřil na jazyky – zábavná forma učení slovíček. Nejen tyto pomůcky, ale spoustu dalšího uvidíte na výstavě, která proběhne na začátku května v naší škole (bližší informace uvedeme později).

Fotogalerie.

Ing. Veronika Adámková

 

Včelka Bětka v přípravné třídě

P1050561Nedávno se u nás ve třídě, když jsme procvičovali pravo-levou a prostorovou orientaci, objevila včelka. Nebyla živá a nebyla to ani žádná obyčejná hračka, nýbrž robot. Bee-Bot, jak se také robotická včelka nazývá, je díky jednoduchému ovládání skvělým pomocníkem pro úvod do programování. A protože dnešním dětem nedělá velký problém ovládání interaktivních hraček i bez instrukcí a návodu, nechala jsme je  objevovat funkce tlačítek a se zájmem sledovala jejich aktivity s včelkou. Děti byly nadšené a v ovládání včelky se postupně střídaly, navzájem si pomáhaly a radily, jak včelku naprogramovat. Pomocí šipek naplánovaly např. pejskovi nejkratší cestu k boudě,  včelce Bětce naprogramovaly různé možnosti, jak navštívit zvířátka ze dvora. Využití programovatelných robotů ve výuce je jednou z možností jak rozvíjet u dětí logické myšlení, představivost a zájem o moderní technologie už od útlého věku. Těšíme se proto, až k nám opět „přiletí“.

Mgr. Olga Široká

Fotogalerie

Lyžařský výcvikový kurz 2022

V neděli 16.1. jsme i přes všechny problémy s pandemickou situací vyrazili směr Orlické hory. Cesta nám zabrala necelé 4 hodiny a po ubytování a obědě jsme se vydali na svah a rozdělili se do družstev. Každý den nás čekal dopolední a odpolední výcvik, večer  pak přednášky a program jednotlivých tříd nebo ročníků, které byly pestré a vtipné. Děti měly možnost tanečního vyžití, k dispozici byl stůl na stolní tenis, kulečník nebo stolní fotbal. Téměř všichni se naučili sjíždět kopec a bezpečně ovládat lyže, což je pro nás ta největší odměna. Vyhnula se nám i vážnější zranění a věřím, že si většina odnesla pozitivní vztah k lyžování a k horám.

Mgr. Marek Dostál

 Fotogalerie

1642841052334

Prototýpci bádají

Třída malých Prototýpků z 1.B je velmi zvídavá, proto se žáci rozhodli společně rozluštit některé ze záhad, které bylo nutné si vyzkoušet na vlastní kůži tak, jak tomu bývá v pokusnýchIMG_0416 laboratořích. Zkoumali taje lentilkové duhy, záhady přelévání tekutiny z jedné skleničky do druhé, proudění lávy ze sopky pomocí octu a sody. Také si vyzkoušeli, jestli je snadnější vypít vodu ze skleničky jedním či více brčky. A co se stane, pokud jedno brčko ponoříme do tekutiny, druhé mimo ni, a nasajeme? Výsledky pokusů byly mnohdy pro děti překvapivé a mnohé z nich si zkoušely i doma společně s rodiči a sourozenci. Začínali jsme tajnou zprávou neviditelným písmem a rozhodně s pokusy budeme pokračovat i nadále. Uvědomování si nových příležitostí, jejich vyhledávání, práce s nápadem, práce v týmu, spolupráce s kolektivem, učení se ze zkušeností, zvládání nejistot, vytrvalost, kreativita, to jsou hlavní cíle rozvoje podnikavosti u dětí. Mějme to, prosím, stále na vědomí a podporujme v tom všechny děti, zvláště, pokud je to baví.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Šifry malých prototýpků

Připomeneme-li si adventní čas, kdy jsme zapalovali svíčky na adventním věnci, vzpomeneme si určitě na chvíle čekání a těšení se na něco, co nám všem udělá radost a vykouzlí tu jedinečnouIMG_0282 atmosféru. Tento krásný čas si malí Prototýpci z 1.B zpestřovali  luštěním šifrovacích úkolů na každý den. Výsledkem každého úkolu bylo vždy smysluplné české slovo, které mělo spojitost s adventním děním. Šifry příjemně vyplňovaly alespoň malý kousek společného času rodičů a jejich dětí. Šifry mají rády společnost a vždy je větší zábava při společném luštění v rodinném mini týmu nebo ve třídě se spolužáky. Přiznávám, že jsme mnohdy museli nahlédnout i do nápovědy, ale ta radost dětí z objevení kouzelného hesla byla nepopsatelná. Nápady, kreativita, hledání řešení, to vše podněcuje, nejen u dětí, podnikavého ducha. A to je smyslem všech aktivit, které Prototýpci podporují a snaží se tím u dětí, především mladšího školního věku, trénovat divergentní myšlení, což je schopnost nacházet široké možnosti řešení problémů a hledat alternativní cesty. Děkuji proto všem rodičům, kteří svým dětem pomáhali rozvíjet jejich kreativitu a posouvají je tak neustále dál.

Mgr. Jana Pavlů

Každé srdce má své jméno

Základní a mateřská škola Ježov, pod záštitou České kardiologické společnosti Brno, pořádá celostátní výtvarnou soutěž „Každé srdce má své jméno“. Jedná se o pokus o rekord, kdy se zIMG_0284 jednotlivých srdcí, zaslaných z různých míst v České republice, vytvoří nejdelší spojený řetěz. Cílem této soutěže je ulehčit dětem i rodičům vzniklou situaci, ať už se jedná o omezení v souvislosti s onemocněním Covid-19, která je pro rodiny velmi náročná nebo také jiné tragické situace spojené s ničivými silami tornáda apod. Děti tak samy mohou sledovat pomoc druhým lidem v nesnázích. Mohly být i ohroženou skupinou, která se bála dát najevo své emoce, mnohdy nemohly být se svými známými a kamarády. Tyto pocity, nálady, vjemy, nápady a prožitky se teď mohou pokusit promítnout do svých výtvarných děl. Žáci naší školy se zapojili samozřejmě také a výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

„Sportem ke zdraví“

Říká se, že ve zdravém těle je zdravý i duch. Proto jsme se s dětmi z prvního ročníku, hned poIMG_0323 vánočních prázdninách, kdy jsme ochutnávali všemožné dobroty a speciality, vydali do sokolovny, abychom naše tělíčka malinko protáhli a případně i odpudili na každém kroku číhající viry všeho druhu. Na doporučení jedné z maminek, která se sportování s dětmi hodně věnuje, vede místní házenkářské družstvo, jsme sbalili sportovní oblečení a celé dopoledne jsme řádili na různorodém a hlavně bezpečném a novém sportovním vybavením. Po nezbytné rozcvičce a rozehřátí si děti vyzkoušely nejen přeskoky přes překážky, ale i cvičení na bosech, prolézání tunelem, hod míčem na koš, gymnastické prvky na měkoučké kladince a jiné zábavné prvky, které zpestřují pohyb nejen dětem, ale určitě i dospělým. Na mobil a ani žádnou jinou elektroniku si nikdo za celé dopoledne ani nevzpomněl. Nebyl totiž čas a zápolení s kamarády bylo určitě mnohem zábavnější. V sokolovně jsme zaručeně nebyli naposled, už teď se těšíme na další návštěvu.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů