Lyžařský výcvikový kurz 2022

V neděli 16.1. jsme i přes všechny problémy s pandemickou situací vyrazili směr Orlické hory. Cesta nám zabrala necelé 4 hodiny a po ubytování a obědě jsme se vydali na svah a rozdělili se do družstev. Každý den nás čekal dopolední a odpolední výcvik, večer  pak přednášky a program jednotlivých tříd nebo ročníků, které byly pestré a vtipné. Děti měly možnost tanečního vyžití, k dispozici byl stůl na stolní tenis, kulečník nebo stolní fotbal. Téměř všichni se naučili sjíždět kopec a bezpečně ovládat lyže, což je pro nás ta největší odměna. Vyhnula se nám i vážnější zranění a věřím, že si většina odnesla pozitivní vztah k lyžování a k horám.

Mgr. Marek Dostál

 Fotogalerie

1642841052334

Prototýpci bádají

Třída malých Prototýpků z 1.B je velmi zvídavá, proto se žáci rozhodli společně rozluštit některé ze záhad, které bylo nutné si vyzkoušet na vlastní kůži tak, jak tomu bývá v pokusnýchIMG_0416 laboratořích. Zkoumali taje lentilkové duhy, záhady přelévání tekutiny z jedné skleničky do druhé, proudění lávy ze sopky pomocí octu a sody. Také si vyzkoušeli, jestli je snadnější vypít vodu ze skleničky jedním či více brčky. A co se stane, pokud jedno brčko ponoříme do tekutiny, druhé mimo ni, a nasajeme? Výsledky pokusů byly mnohdy pro děti překvapivé a mnohé z nich si zkoušely i doma společně s rodiči a sourozenci. Začínali jsme tajnou zprávou neviditelným písmem a rozhodně s pokusy budeme pokračovat i nadále. Uvědomování si nových příležitostí, jejich vyhledávání, práce s nápadem, práce v týmu, spolupráce s kolektivem, učení se ze zkušeností, zvládání nejistot, vytrvalost, kreativita, to jsou hlavní cíle rozvoje podnikavosti u dětí. Mějme to, prosím, stále na vědomí a podporujme v tom všechny děti, zvláště, pokud je to baví.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Šifry malých prototýpků

Připomeneme-li si adventní čas, kdy jsme zapalovali svíčky na adventním věnci, vzpomeneme si určitě na chvíle čekání a těšení se na něco, co nám všem udělá radost a vykouzlí tu jedinečnouIMG_0282 atmosféru. Tento krásný čas si malí Prototýpci z 1.B zpestřovali  luštěním šifrovacích úkolů na každý den. Výsledkem každého úkolu bylo vždy smysluplné české slovo, které mělo spojitost s adventním děním. Šifry příjemně vyplňovaly alespoň malý kousek společného času rodičů a jejich dětí. Šifry mají rády společnost a vždy je větší zábava při společném luštění v rodinném mini týmu nebo ve třídě se spolužáky. Přiznávám, že jsme mnohdy museli nahlédnout i do nápovědy, ale ta radost dětí z objevení kouzelného hesla byla nepopsatelná. Nápady, kreativita, hledání řešení, to vše podněcuje, nejen u dětí, podnikavého ducha. A to je smyslem všech aktivit, které Prototýpci podporují a snaží se tím u dětí, především mladšího školního věku, trénovat divergentní myšlení, což je schopnost nacházet široké možnosti řešení problémů a hledat alternativní cesty. Děkuji proto všem rodičům, kteří svým dětem pomáhali rozvíjet jejich kreativitu a posouvají je tak neustále dál.

Mgr. Jana Pavlů

Každé srdce má své jméno

Základní a mateřská škola Ježov, pod záštitou České kardiologické společnosti Brno, pořádá celostátní výtvarnou soutěž „Každé srdce má své jméno“. Jedná se o pokus o rekord, kdy se zIMG_0284 jednotlivých srdcí, zaslaných z různých míst v České republice, vytvoří nejdelší spojený řetěz. Cílem této soutěže je ulehčit dětem i rodičům vzniklou situaci, ať už se jedná o omezení v souvislosti s onemocněním Covid-19, která je pro rodiny velmi náročná nebo také jiné tragické situace spojené s ničivými silami tornáda apod. Děti tak samy mohou sledovat pomoc druhým lidem v nesnázích. Mohly být i ohroženou skupinou, která se bála dát najevo své emoce, mnohdy nemohly být se svými známými a kamarády. Tyto pocity, nálady, vjemy, nápady a prožitky se teď mohou pokusit promítnout do svých výtvarných děl. Žáci naší školy se zapojili samozřejmě také a výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

„Sportem ke zdraví“

Říká se, že ve zdravém těle je zdravý i duch. Proto jsme se s dětmi z prvního ročníku, hned poIMG_0323 vánočních prázdninách, kdy jsme ochutnávali všemožné dobroty a speciality, vydali do sokolovny, abychom naše tělíčka malinko protáhli a případně i odpudili na každém kroku číhající viry všeho druhu. Na doporučení jedné z maminek, která se sportování s dětmi hodně věnuje, vede místní házenkářské družstvo, jsme sbalili sportovní oblečení a celé dopoledne jsme řádili na různorodém a hlavně bezpečném a novém sportovním vybavením. Po nezbytné rozcvičce a rozehřátí si děti vyzkoušely nejen přeskoky přes překážky, ale i cvičení na bosech, prolézání tunelem, hod míčem na koš, gymnastické prvky na měkoučké kladince a jiné zábavné prvky, které zpestřují pohyb nejen dětem, ale určitě i dospělým. Na mobil a ani žádnou jinou elektroniku si nikdo za celé dopoledne ani nevzpomněl. Nebyl totiž čas a zápolení s kamarády bylo určitě mnohem zábavnější. V sokolovně jsme zaručeně nebyli naposled, už teď se těšíme na další návštěvu.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů