31. 1.
2018

Plavání

Obě třídy čtvrtého ročníku právě dokončily výuku plavání v rozsahu 40 hodin, která se uskutečnila během 3. a 4. ročníku. Děti absolvovaly kurz v městských lázních ve Znojmě pod vedením zkušených plaveckých instruktorů. Plavání si všichni moc užili a v jejich plaveckém stylu byl vidět za ty měsíce op...
Zobrazit celou aktualitu
30. 1.
2018

Beseda s panem místostarostou Volfem

Ochrana přírody, recyklace a třídění odpadů jsou témata, která řeší během celého školního roku recyklační hlídka z 5.B třídy. V rámci recyklohraní vyzývali žáky školy, ale i veřejnost, ke správnému třídění baterií, tonerů, mobilů a drobného elektrozařízení, aby šetřili stále vzácnější přírodní zdroj...
Zobrazit celou aktualitu
20. 1.
2018

Veselá notička – pěvecká soutěž ve školní družině

Ve dnech 9.1. a 11.1. 2018 proběhlo ve školní družině předkolo MIROSLAVSKÉHO KLÍČKU pro mladší děti, soutěž VESELÁ NOTIČKA. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích. Děti z první a druhé třídy soutěžily v úterý 9.1. Přihlásilo se 22 soutěžících a na prvních čtyřech místech se umístily : 1. Lenka Benešov...
Zobrazit celou aktualitu
16. 1.
2018

LVK 2018

Lyžák Antonie Michalová Je pět hodin, časně z rána, Já se škrábu z postele. Kufry mám už zabalené, Protože je neděle.   I tak po domě hbitě běhám, Navzdory všem námitkám. Zbytek věcí marně hledám, Dala jsem je nevím kam.   Už do auta nasedáme, a pak aut...
Zobrazit celou aktualitu
4. 1.
2018

Neny aneb najdi svou cestu

Je mnoho způsobů jak si předávat informace, zvláště ty, které nás mohou poznamenat na celý život, které nám napomohou splnit si určitý sen, ujasnit si vlastní cíl, nalézt vlastní potenciál. Tuto cestu si musí najít každý sám, ale je dobré, když nám někdo předá vlastní zkušenosti a nabídne techniky j...
Zobrazit celou aktualitu