Sběr papíru, drobného elektrozařízení a tonerů 12. a 13. 10. 2017

papírSběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 12. a 13. října (čtvrtek a pátek) v době od 7 do  8 hodin a ve čtvrtek  od 15. do 16.30 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště. Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

Exkurze na poštu

IMG_20170926_092656Pošta je služba, která zajišťuje korespondenci listovních zásilek, rozesílání balíků, převody peněz
a třeba i vydávání známek – to každý ví. Jak se ale zajistí, aby dopis nebo balík přišel na určené místo? Jak ten dopravní systém funguje?
Žáci a žákyně 3. ročníků a speciálních tříd se tedy v úterý 26. září vydali se svými třídními učitelkami to zjistit přímo na jednu z největších pošt, která je zároveň největší třídírnou balíků
a listovních zásilek v republice.
Systém, který třídí poštu, byl nazván jako „obří chobotnice“, do kterého denně nacpou několik desítek tisíc zásilek, a ona je dokáže roztřídit do všech cílových pošt. Celý systém je rozložen
do dvou pater obrovské budovy. V přízemí se třídí rozměrné balíky, v patře mechanizace rozděluje listovní zásilky. Za jediný den jsou schopni zaměstnanci tohoto pracoviště přepravit pomocí strojů jeden a půl milionu zásilek.
Za doprovodu dvou sympatických, milých a vstřícných pracovníků, jsme měli možnost vše vidět
na vlastní oči a udělat si tak představu o dlouhé cestě dopisu od schránky v místě, kde byl podán, přes „chobotnici“, až po místo určení.

Mgr. Miloslava Růžičková

Svět očima dětí ve školní družině

Svět očima dětí (2)Ve čtvrtek 21.9.2017 za dětmi do školní družiny přišlo Sluníčko. Ve spolupráci s Českou pojišťovnou proběhla ve čtvrtek odpoledne celodružinová akce „SVĚT OČIMA DĚTÍ“. Zúčastnilo se 107 malířů. Děti malovaly barevnými křídami na chodníky kolem školní družiny a školy. Vznikla nám tak barevná a veselá cesta do školy, posetá nádhernými obrázky a usmívajícími se sluníčky.

Lada Vostalová

Exkurze 4. ročníku do Anthroposu

Anthropos (3)Žáci a žákyně obou tříd 4.A a 4.B v měsíci září navštívili  brněnský  Anthropos. Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo soustředit nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin.  Před deseti lety bylo muzeum modernizováno a podstatně rozšířeno. Dnes je to moderní muzeum pravěku, přináší i interaktivní prezentace díky audiovizuální technice a je obohaceno řadou rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů, neandrtálců i jejich fascinující schopnost přežít v tehdejších drsných podmínkách Evropy. Navštívili jsme všechny expozice, včetně výstavy obrazů Zdeňka Buriana. Moc jsme si muzeum užili, viz foto:).

Mgr. Jana Benešová

 

Exkurze žáků 9. roč. do Planetária Brno

Planetárium (2)V úterý 19.9. jeli žáci z 9.tříd na exkurzi do planetária v Brně. Po příjezdu na Kraví horu navštívili atrakce v okolí hvězdárny a vzápětí se přesunuli do samotného planetária. Po usazení se v pohodlných sklápěcích křeslech ve velkém sále se všichni ocitli pod hvězdnou oblohou a začali naslouchat výkladu o hvězdách, planetách, souhvězdích, jež můžeme každou noc vidět nad našimi hlavami. Následovalo promítání filmu s názvem Cesta za miliardou hvězd, který všem rozšířil poznatky o naší Galaxii. Z exkurze se vrátila spousta nadšenců pro astronomii.

Žáci 9.B

Exkurze žáků 7. ročníku do Centropenu Dačice

Centropen (3)Dne 19. září 2017 navštívili žáci sedmých ročníků naší školy v rámci slohového vyučování: Popis pracovního postupu v předmětu český jazyk prostory největšího výrobce psacích prostředků nejen evropského, ale i světového formátu, jímž je firma CENTROPEN DAČICE, a.s.

Měli tak jedinečnou možnost seznámit se s procesem výroby jak fixů, tak i dalších psacích pomůcek. Chlapci a děvčata prošli během své exkurze výrobní prostory v doprovodu průvodce, který je současně svým odborným výkladem seznamoval s jednotlivými fázemi výroby těchto popisovačů. Umožnil jim navštívit nejdůležitější výrobní haly, v nichž sledovali vznik fixů od prvopočátku jejich výroby.

Viděli tak vstřikovací halu, v níž se lisuje pětice hlavních komponentů ke kompletaci fixů a dalších popisovačů. Celá zdejší výroba je plně automatizovaná. Na správný chod robotických zařízení dohlíží pouze několik odborně zaškolených dělníků, kteří bedlivě kontrolují správný chod zařízení a bezporuchovost strojů.

Naši žáci se měli možnost seznámit v jednotlivých výrobních sektorech s dalšími fázemi výrobního procesu, např. navíjení vláken, jejich tvrzení žhavou pryskyřicí, modelování a lisování náplní do fixů včetně automatické výroby různých profilů a průměrů hrotů. Na automatických linkách probíhalo samozřejmě kompletování fixů nebo dalších popisovačů, jejich potiskování a finální fáze- kompletování fixů včetně jejich třídění do sad. O tom, že Centropen Dačice expeduje svoje výrobky do celého světa, svědčily potisky pro jednotlivé zahraniční zadavatele: mísí se na nich latinka, japonština, čínština, ruština, ale i názvy různých exotických zemí i světadílů.

Centropen je ryze moderní a velkoplošnou továrnou, již řídí členové akciové společnosti, v jejímž čele stojí syn původního zakladatele zdejší továrny.

Chlapci a děvčata se také dozvěděli několik zajímavostí z historie této továrny. Datum jejího založení je 27. srpen 1940 a oba zakladatelé – zdejší dačičtí občané – si kladli za cíl výrobu plnicích per. Zatímco v 60.tých letech minulého století vyráběla továrna ročně 2 370 000 plnicích per a 70 druhů dalších produktů ročně, usilovalo vedení tehdejší továrny o vývoj stále dokonalejších výrobků a současně o zvyšování produkce nejen za rok, ale i denně. V tomto desetiletí tak zde vzniklo první pero s vyměnitelnou bombičkou s inkoustem a bylo určeno hlavně pro žáky základních škol.

Ve II. polovině 60.tých let vznikl v Japonsku nový psací prostředek – popisovač, známý pod zkratkou „ fix.“ Z dětských popisovačů se postupně vyvinula řada dalších výrobků – např. linery, rollery, permanentní popisovače atd.

V roce 1997 se stal Centropen Dačice světovým monopolním výrobcem foukacích fixů a počet zaměstnanců v té době čítal nejvyšší počet v historii firmy: 628 lidí. Od té doby počet zaměstnanců klesá díky moderním technologiím při výrobě produktů a současně stoupá počet vyrobených kusů výrobků za rok.

V roce 2012 bylo dosaženo historicky nejvyššího počtu vyrobených psacích prostředků – 258 milionů za rok. Firma v témže roce uvedla na trh převratnou novinku: TORNADO COOL, při jejíž výrobě bylo poprvé v historii použito měkčeného gumového úchytu pro snadnější držení při psaní.

Zájem žáků o tuto výrobu fixů a ostatních popisovačů byl během jejich návštěvy v Centropenu opravdu velký a prohlídka této plně automatizované a roboticky řízené továrny posunula jejich obzory zase výš.

Naše poděkování patří celému vedení této továrny, které nám tuto jedinečnou exkurzi i zážitky umožnilo.

Mgr. Vladislava Smékalová

Týden anglického jazyka s rodilým mluvčím

Rodilý mluvčí (5)Druhý zářijový týden se v naší škole konal kurz s rodilým mluvčím, kterého se účastnili vybraní žáci z 5., 6., a 9. ročníku. Kurz byl veden americkým mluvčím ze Severní Karolíny. Žáci si tudíž „vyzkoušeli“ americký akcent, dozvěděli se spoustu zajímavostí z kultury USA, ale především mohli uplatnit své znalosti a dovednosti z hodin angličtiny tzv. „naživo“. Všichni žáci se shodli, že tento kurz je obohatil kulturně i jazykově a navíc byl veden zábavnou formou. Za učitele angličtiny můžu přislíbit, že se jazykový kurz na naší škole určitě nekonal naposledyJ

Za AJ, p. uč. Andrea Bartuňková

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

2Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Díky této dotaci může na naší škole pracovat školní psycholog, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2017/2018  budou otevřeny kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Logická olympiáda 2017

logicka-olympiada-366x210Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali Vaše děti  k účasti v soutěži Logická olympiáda 2017 pořádané Mensou ČR. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Harmonogram soutěže:

1. srpen 2017 – 30. září 2017 – registrace soutěžících a škol 

Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  ve dnech 1. – 7. října 2017
 kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2017
 kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2017
 kategorii MŠ a A1: mateřské školy a 1. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2017

www.logická olympiáda.cz

Ovoce a zelenina + mléčné výrobky do škol zdarma

ovoce-zeleninaOvoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové štávy a doprovodné, vzdělávací a informační programy pro děti zcela zdarma.

Od září 2017 mají žáci základních a středních škol  nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc, a dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
Bovys – Dodavatel projektu ovoce a zelenina do škol

Ředitelské volno

V pátek 22. září a v pondělí 23. října  bude ředitelské volno z důvodu školení SEMIŠ – prevence šikany.

Škola nezajišťuje provoz školní družiny, žáci nemají nárok na školní stravování.

Slavnostní přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků (1)V pondělí 4. září začal pro všechny děti školou povinné nový školní rok. Slavnostním dnem bylo pondělí zejména pro 44 prvňáčků, kteří byli přivítání na Městském úřadu v Miroslavi zástupci města – starostou Ing. Augustinem Formanem a místostarostou panem Romanem Volfem, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Mácou a jejich třídními učitelkami Mgr. Helenou Klejdusovou (1.B), Mgr. Helenou Šimšovou (1.A) a Mgr. Miloslavou Růžičkovou (1.P).

V prostorách úřadu vítalo děti a jejich doprovod SLUNÍČKO z jednatelství České pojišťovny paní Ludmily Janíčkové, které prvňáčkům rozdávalo tašku plnou dárků včetně krásného trička s logem sluníčka a nápisem Prvňáček 2017. Pozdravit prvňáčky přišli i žáci druhých tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili pěkné kulturní vystoupení.

Po slavnostním zahájení se prvňáčci přemístili se svými třídními učitelkami do malé budovy školy, kde na ně čekaly připravené a vyzdobené třídy s dalšími dárečky v podobě novotou vonících učebnic, sešitů a dalších školních pomůcek.

Děkujeme žákům druhých tříd a jejich paní učitelkám O. Široké a Z. Novotné za kulturní program, paní vychovatelce Haně Svobodové za organizační pomoc „sluníčkového dopoledne“ a za sponzorské dary paní Ludmile Janíčkové, firmě Bovys – Ovoce do škol a městu Miroslav.

Mgr.Olga Široká