Matematické soutěže

Žáci I. a II. stupně se během měsíce února a března  zúčastnili celkem čtyř různých matematických soutěží. Pod odkazy níže nebo v záložce Výuka/Matematika/Matematické soutěže  naleznete kompletní výsledky.

  1. Matematická olympiáda   mat
  2. Pangea
  3. Matematický klokan
  4. Pythagoriáda
  5. Okresní kolo Matematické olympiády
  6. Finálové kolo soutěže Pangea
  7. Matematický klokan – vyhodnocení v rámci okresu Znojmo

Mladým nadějným matematikům děkujeme za jejich účast a přejeme mnoho dalších úspěchů v reprezentaci školy na okresních kolech.

Ve pátek 10.4.2015 proběhne o velké přestávce slavností vyhodnocení a ocenění vítězů. Konkrétní informace se včas dozvíte.

Mgr. Jana Kadlecová

Sběr papíru, drobného elektrozařízení a tonerů – 16. a 17. duben 2015

Sběr papíru a elektrozařízení se uskuteční ve dnech 16. a 17.4. (čtvrtek, pátek) v době od 7 do  8 hod. a ve čtvrtek také od 15 do 16,30 hodin. Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony, elektrické hračky, kuchyňské elektrospotřebiče, PC, monitory apod. Také sbíráme všechny typy baterií používaných v domácnosti např. ze svítilen, hraček, dálkových ovladačů a další baterie lehčí než 1 kilogram. Nově jsme začali sbírat prázdné tonery a náplně do inkoustových tiskáren.

 

Okresní kolo recitační soutěžě „DĚTSKÁ SCÉNA 2015“

Ve čtvrtek 17. března se uskutečnil ve Znojmě již 44. ročník přehlídky dětských recitátorů. Naši školu zde reprezentovali žáci I. stupně: Vojtěch Bartoněk (2.A), Anežka Němcová (3.A), Tonička Michalová a Zuzana Vodáková (4.B).

V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd recitovalo celkem 26 dětí. Na krásném 3. místě se umístil Vojtěch Bartoněk a čestné uznání poroty získala za svůj přednes (a jistě za nejkrásnější úsměv) Anežka Němcová.

Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd přednášelo celkem 30 recitátorů. Čestné uznání poroty obdržela za svůj pěkný výkon Tonička Michalová.

Všem recitátorům blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Olga Široká

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 17.3.2015

Elektronická žákovská knížka – ano, či ne?

Vážení rodiče,

na naší škole zvažujeme možnost zavedení elektronické žákovské knížky. Má to své výhody, ale dle některých také nevýhody. Na níže uvedeném internetovém odkazu získáte některé základní údaje.

Vyplňte, prosím, anketní lístek, který Vaše dítě donese v nejbližších dnech domů a pošlete zpět do školy nejpozději do  úterý 31.3.2015. Na základě této ankety  vedení školy rozhodne o dalším postupu.

Předem děkujeme za vyplnění.

Elektronická žákovská knížka