Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků

Vážení rodiče,eu

v rámci projektu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků bude na naší škole každé úterý působit školní psycholožka Mgr. Lucie Adolfová.

Bude nabízet práci s kolektivem jednotlivých tříd, kariérové poradenství žákům devátých tříd, individuální konzultace dětem i Vám, jejich rodičům.

V případě zájmu si konzultace, prosím, předem domluvte na lucieadolfova@seznam.cz nebo na 731979478.

Více informací najdete na http://www.mkrumlov.cz/okenko-skolni-psycholozky-4668.html.

Prevence školního neúspěchu

euVážení rodiče,

v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU nazvaného Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků. 

Žáci naší školy mají možnost navšťevovat, v rámci tohoto projektu, kroužky: Podpora jazykové a čtenářské dovednosti a Podpora matematické a finanční gramotnosti.

Jestliže vaše dítě bude mít s některým učivem v matematice či českém jazyce (případně po delší nemoci) problémy, může tento kroužek navštívit.

Kroužky jsou bezplatné a dítě je může navštěvovat nepravidelně v případě školního neúspěchu či na doporučení vyučujícího.

Oba kroužky budou probíhat od září do června.

I. stupeň ZŠ

  • středa 13.30 – 14.30 – kroužek v malé budově školy
  • pondělí 14.00 – 16.00 – konzultační hodiny pro rodiče a žáky

II.stupeň ZŠ

Český jazyk

  • středa 14.00 – 15.00 -kroužek  ve třídě 8.A
  • pondělí 13.00 – 15.00 – konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Matematika

  • středa 13.30 – 14.30 – kroužek M ve třídě 6.C
  • úterý 13.30 – 15.30 – konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Kolektiv učitelek I. stupně a učitelé českého jazyka a matematiky II. stupně ZŠ Miroslav

 

Elektronická žákovská knížka – ano, či ne?

Vážení rodiče,

na naší škole zvažujeme možnost zavedení elektronické žákovské knížky. Má to své výhody, ale dle některých také nevýhody. Na níže uvedeném internetovém odkazu získáte některé základní údaje. Na listopadové třídní schůzce můžete přednést dotazy nebo připomínky. V měsíci prosinci by proběhla písemná anketa mezi rodiči našich žáků a následně vedení školy rozhodne o dalším postupu.

Elektronická žákovská knížka

 

Logická olympiáda 2014

Vážení rodiče,logicka-olympiada-366x210
rádi bychom pozvali Vaše děti  k účasti v soutěži Logická olympiáda 2017 pořádané Mensou ČR. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Harmonogram soutěže:

1. srpen 2017 – 30. září 2017 – registrace soutěžících a škol 

Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  ve dnech 1. – 7. října 2017
 kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2017
 kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2017
 kategorii MŠ a A1: mateřské školy a 1. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2017
www.logická olympiáda.cz

Adaptační dny pro žáky 6. ročníku

Adaptační dny jsou určeny pro žáky 6. ročníku a jsou součástí výuky . Slouží k usnadnění přechodu na druhý stupeň, k seznámení žáků a utváření nového kolektivu.děti

Budou probíhat v těchto dnech:

  • 6.A – úterý 9.9.
  • 6.B – středa 10.9.
  • 6.C – čtvrtek 11.9.
  • všechny 6.třídy – pátek 12.9.

Adaptační dny – program